دستگاه بستنی ساز اسمچ

دستگاه بستنی ساز ایستاده اسمچ با موتور بسیار قوی

/
دستگاه بستنی ساز ایستاده اسمچ با موتور بسیار قوی و تولید بس…
ویترین تر قنادی

دستگاه بستنی ساز ژلاتو

/
دستگاه بستنی ساز ژلاتو امکان تولید 64 لیتر بستنی در ساعت ارسال به سراسر کشور