وافل ساز

دستگاه وافل ساز توپی برقی بدنه چدنی

/
دستگاه وافل ساز دارای المنت و صفه های نچسب